vacatures
klussenbank
kandidaten
inloggen

linkedin


Uitlenen/detacheren van personeel kan soms zonder BTW

Om diverse redenen kan het voorkomen dat werknemers voor een bepaalde periode in een andere organisatie gaan werken, bijvoorbeeld in het kader van persoonlijke ontwikkeling, een tijdelijk project of voor werkervaring. Die werknemer verricht dan onder toezicht of leiding van die ander arbeid. U kent het ook als detacheren of ter beschikking stellen. Normaal gesproken zou de uitlener BTW moeten berekenen over deze dienst. Staatssecretaris Weekers van het Ministerie van Financiën vindt echter dat de heffing in een aantal gevallen niet hoeft. De inlener kan dan uiteraard ook geen BTW aftrekken.

Er zijn mogelijkheden voor ontheffing in de sociaal-culturele sector, de gezond- heidssector, de onderwijssector, aan zgn. euregio’s, in het kader van herstructurering van publiekrechtelijke lichamen en ter bevordering van arbeidsmobiliteit.

Ontheffing BTW-plicht onder bepaalde voorwaarden

De ontheffing is in genoemde gebieden geldig als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Vaak zijn dat voorwaarden m.b.t. de sollicitatieprocedure, de cao en de beëindiging van de relatie.

Ook is het niet de bedoeling dat er geconcurreerd wordt met commerciële uitzendbureaus. De voorwaarden verschillen per sector.
In de gezondheidssector moeten in- en uitlener bijvoorbeeld beiden als ondernemer actief zijn in de gezondheidszorg.
En wanneer onderwijsinstellingen medewerkers onderling uitlenen, geldt de ontheffing alleen als de uitleen niet tot doel heeft extra inkomsten te genereren.
Rond gemeentelijke herindeling en fusie van waterschappen is vrijstelling mogelijk voor het uitlenen van personeel voorafgaand aan de herindeling of fusie.

Meer informatie en advies

Voor een helder overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden:

Spelregels per sector (LIFT_INFO_Belastingen.pdf)

Besluit_BTW.docx

Heeft u na het doornemen van de informatie nog vragen of wilt u graag een gericht advies, neemt u dan contact op met de Belastingdienst:

J.M.G.H. (Hans) Kierkels 0475-351515, inspecteur, kantoor Roermond.
H.A.J. (Herman) Clignet 045-5603164, inspecteur, kantoor Heerlen.