vacatures
klussenbank
kandidaten
inloggen

linkedin


Wat is LIFT?

Het Limburgs Interim Functievervullings Traject (LIFT) is een samenwerkingsverband tussen verschillende werkgevers in Limburg. LIFT is begonnen in mei 1995 met vijf partners en groeit nog steeds. Momenteel zijn er 40 organisaties aangesloten bij LIFT.

Voor wie is LIFT bedoeld?

LIFT is opgezet om de mobiliteit te bevorderen van de medewerkers die in vaste dienst zijn bij de aangesloten partners. Om dit te bereiken biedt LIFT via de aangesloten bedrijven en instellingen de mogelijkheid om hun medewerkers tijdelijk buiten hun eigen organisatie te laten werken en zo hun kennis en ervaring te verbreden. Hoe meer organisaties meedoen, hoe meer kansen hun medewerkers hebben zo'n interim functie te vervullen.
Interim functievervulling gebeurt onder de volgende voorwaarden: vrijwillige deelname, tijdelijke plaatsing, terugkeergarantie, behoud van de volledige rechtspositie. Via het LIFT-netwerk wisselen de aangesloten organisaties ook kennis uit over loopbaanontwikkeling, mobiliteit en verschillende andere HRM-thema's.

Waarom interim functievervulling?

De mogelijkheid om via interim functievervulling, met behoud van uw vaste baan, tijdelijk in een andere organisatie te gaan werken heeft als voordelen:
  • veranderen van werkomgeving werkt verfrissend voor zowel werknemer als werkgever
  • de ervaring vanuit de huidige functie wordt meegenomen in de nieuwe functie
  • kennismaking met een andere bedrijfscultuur, mensen, producten, diensten en processen
  • verruiming van inzichten en verbreding van kennis en ervaring.

Interim functievervulling levert een persoonlijke meerwaarde op die heel waardevol is in de verdere loopbaan. Dit blijkt uit de ervaring van vele LIFT-kandidaten:

  • de oriëntatie op ander werk en een andere omgeving wordt gemakkelijker
  • de eigen flexibiliteit en bereidheid om een definitieve stap te zetten naar een andere carrière neemt toe
  • de ervaring van een andere organisatiecultuur is aantrekkelijk voor de eigen werkgever
  • de eigen organisatie wordt ook anders gezien wat het eigen functioneren daarin positief beïnvloedt.