vacatures
klussenbank
kandidaten
inloggen

linkedin


Week van de Mobiliteit

Het doel van de Week van de Mobiliteit is om werkgevers en werknemers te laten ervaren dat mobiliteit in een bedrijf nodig is om kennis en kunde te bevorderen en medewerkers nog breder inzetbaar te maken. Door één dag van werkgever te veranderen doen medewerkers nieuwe ervaringen op, vergroten zij hun netwerk en worden ze bewuster van hun eigen functioneren.

Mobiliteit is in het belang van de werknemer én de werkgever. De Week van de Mobiliteit is een grootschalig, jaarlijks terugkerend evenement dat in samenwerking met IGOM wordt georganiseerd.
Kijk voor meer informatie op weekvandemobiliteit.nl.Week van de Mobiliteit

Derde editie Week van de Mobiliteit!
26 t/m 30 maart 2012

Ruim 1600 deelnemers, 1363 mobiliteitsplekken, 69 organisaties, 1030 matches en een waarderingscijfer van 8.1! De cijfers van de tweede editie van de Week van de Mobiliteit waren explosief gestegen ten opzichte van de eerste week van de Mobiliteit in 2008. Lift en IGOM gaan wederom een vervolg geven aan dit unieke initiatief! De organisatie staat en de voorbereidingen voor de derde editie zijn inmiddels gestart.

Het doel van de Week van de Mobiliteit is om werkgevers en werknemers te laten ervaren dat mobiliteit in een bedrijf nodig is om kennis en kunde te bevorderen en medewerkers nog breder inzetbaar te maken. Door één dag van werkplek te veranderen doen medewerkers nieuwe ervaringen op, vergroten zij hun netwerk en worden ze bewuster van hun eigen functioneren. Mobiliteit is in het belang van de werknemer én de werkgever.

Om het succes van de eerste twee edities minimaal te evenaren hebben we uw steun en enthousiasme weer hard nodig. Wij zullen u dan ook regelmatig, tijdens bijeenkomsten van LIFT en IGOM en middels nieuwsbrieven, op de hoogte houden over alle ontwikkelingen rondom de Week van de Mobiliteit. Daarnaast zal er in de media weer volop aandacht worden besteed aan dit unieke evenement.

Noteer alvast in uw agenda:
1e sessie: 22 september 2011
2e sessie: 24 november 2011
3e sessie: 19 januari 2012
plekken aanleveren: 26 januari 2012
vacatures openstellen: 6 februari 2012

Week van de Mobiliteit: 26 t/m 30 maart 2012

Over de onderwerpen, tijdstippen en locaties van de sessies zullen wij u tijdig informeren. Direct na de zomer zullen wij de besturen en directies van de Lift en IGOM organisaties op de hoogte brengen.
Wij hopen samen met u opnieuw een ongekende dynamiek in Zuid Limburg te realiseren tijdens de tweede editie van de Week van de Mobiliteit en rekenen op uw steun!

Met vriendelijke groet,

John Seetsen
voorzitter stuurgroep IGOM

Ilonka Sinkeldam
voorzitter bestuur LIFT